Informatie algemeen

Vanwege Corona hebben we dit jaar een ander programma en organisatie. Onderstaande informatie is voor "reguliere jaren".

JVW Sterksel organiseert al vanaf 1980 ieder jaar een vakantie doe-week voor kinderen.

Voor wie?

Voor Sterkselse kinderen in de leeftijd van 5* t/m 15 jaar. Introducees in deze leeftijdscategorie zijn welkom.


(NB: Kinderen die in het betreffende kalenderjaar nog 5 worden mogen ook deelnemen, mits zindelijk en voldoende zelfstandig om in groepen deel te nemen)

Wanneer?

De JVW is altijd in de laatste week van de zomervakantie. Voor de data van dit jaar zie de homepage.

Waar?

De JVW vindt plaats op Sportpark Hemelrasten aan de Vlaamseweg te Sterksel. De ingang voor fietsers is aan de Heezerweg. Auto’s kunnen parkeren langs de Vlaamseweg.

Hoe inschrijven?

Lees de informatie pagina's goed en ga daarna naar het digitale inschrijfformulier. Vul deze volledig in. Het is één formulier voor het hele gezin, dus inschrijving van de kinderen en inschrijving van de hulp door de ouders.

Inschrijven kan tot 12 juni, daarna wordt het formulier op de website gesloten.

Alleen bij uitzondering kan er ook ingeschreven worden ná 15 juni. Print hiervoor de inschrijfformulieren kinderen en helpers, welke je vind bij de formulieren. De extra kosten bedragen dan 10,-- euro per kind. De Formulieren kun je leveren bij Marion Hekkens, Poelhoeve 10, Sterksel.

Wie helpt?

Wij gaan er vanuit dat alle ouders voldoende helpen om een fijne en veilige Jeugdvakantieweek mogelijk te maken. Van ouders wordt verwacht dat zij minimaal 1 dag helpen per kind dat deelneemt. Meer hulp is uiteraard zéér welkom, we hebben doorgaans eerder handjes tekort dan over. Ook hulp van niet-ouders stellen wij zeer op prijs. Iedereen van 16 jaar of ouder mag meehelpen, en opa's en oma's zijn ook welkom. Zeer graag zelfs, want er is altijd veel te doen. Voor meer informatie zie de helpers pagina.

Wat kost het?

Het inschrijfgeld voor de gehele week bedraagt € 25,00. Deelname aan “de Nacht van Sterksel” kost € 5,00 extra.

Betaling per bank: NL 70 RABO 0149 3074 03 ten name van JVW Sterksel. O.v.v. de namen van de kinderen.


Hoe ziet het programma er uit?

Raadpleeg de programma pagina voor het programma van dit jaar.


Bij wie kan ik terecht met vragen?

Raadpleeg de contactpagina wie u kunt benaderen voor uw vragen.


Algemene Voorwaarden voor deelname en vrijwilligers:

 • Deelname is voor Sterkselse kinderen van 5* tot en met 15 jaar. Het is ook toegestaan om introducees aan te melden binnen deze leeftijd. Kinderen die in het betreffende kalenderjaar nog 5 worden mogen ook deelnemen, mits zindelijk en voldoende zelfstandig om in groepen deel te nemen. Van ouders wordt verwacht dat zij hun jonge kinderen voldoende/extra begeleiden.

 • Uitgangspunt is dat ouders voldoende hulp bieden tijdens de JVW. Zonder hulp is het onmogelijk een leuke en veilige JVW te organiseren. De richtlijn is dat de ouders minimaal 1 dag per deelnemend kind helpen. Meer hulp is uiteraard zeer welkom!

 • Iedere vrijwilliger confirmeert zich middels opgave aan de gedragscode van JVW Sterksel. De gedragscode vind u op de formulieren-pagina.

 • De JVW maakt gebruik van de collectieve verzekering van de gemeente. Bij een eventuele aansprakelijkheid gaat altijd de eigen verzekering voor, daarna volgt de collectieve verzekering. Meer informatie vindt u op de formulieren-pagina en op de website van de gemeente Heeze-Leende.

 • Buiten de programmatijden en tijdens de demonstratie-avond (woensdag avond) en "3 minutes of fame" (vrijdag avond) kunnen wij geen toezicht houden op uw kinderen. Ouders/ verzorgers hebben zelf de verantwoordelijkheid over hun kinderen op deze momenten. Kinderen dienen altijd rondom de aangegeven aanvangstijden en sluitingstijden te arriveren cq vertrekken, buiten deze tijden is er geen toezicht en mogen kinderen niet op het terrein verblijven.

 • Kinderen die mee gaan zwemmen dienen verplicht een zwemdiploma te hebben. Voor kinderen met beperkte zwem-ervaring wordt verwacht dat de ouders zich aanmelden voor begeleiding op de dag van zwemmen of andere wateractiviteiten.

 • Heeft u twijfels over de veiligheid van uw kind in zijn algemeenheid of bij specifieke activiteiten dan dient u dit kenbaar te maken bij het bestuur, alsmede bij voorkeur uzelf aan te melden voor begeleiding van de groep waarin uw kind deelneemt.

 • Ouders en helpers dienen altijd de instructies van de organisatie op te volgen om de veiligheid van de kinderen te waarborgen.

 • Aan ouders/vrijwilligers vragen wij gedurende de week (ook tijdens de pauzes) mee op te letten dat de kinderen gezellig met elkaar om gaan en veilig omgaan met materialen en gereedschappen. Gereedschappen mogen enkel door de leiding uitgereikt worden aan de kinderen zodat er toezicht is, kinderen mogen onder geen beding zelf gereedschappen uit de opslag halen.

 • De JVW is nadrukkelijk een “doe-week”. Dit betekent dat kinderen gegarandeerd vies worden alsook met diverse materialen gaan werken. Wij adviseren dan ook om altijd oude kleren te dragen. Wij doen er alles aan om risico’s tot een minimum te beperken maar kunnen dit nooit helemaal uitsluiten. Het werken met hamers, zagen e.d. brengt immers risico’s met zich mee. De beste remedie om ongelukken te voorkomen is voldoende begeleiding van de kinderen door de ouders. Meld je dus aan!

 • De JVW is niet aansprakelijk voor verloren of beschadigde kleding en of materialen. Gevonden voorwerpen kunnen na de schoolvakantie op school afgehaald worden.

 • Wij vinden het fijn als u de jeugdvakantieweek promoot op Social Media. Maar wij verzoeken u terughoudend te zijn met het plaatsen van foto’s van andermans kinderen. Namens de JVW zullen we enkel sfeer en overzichtsfoto's publiceren uit de openbare ruimte. Bij inschrijving gaat u er mee akkoord dat u of uw kind mogelijk te zien is op een gepubliceerde foto, tenzij u dit schriftelijk kenbaar maakt bij het bestuur.

 • Het vastleggen en verwerken van persoonlijke gegevens is beperkt tot hetgeen door u vermeld op de opgave formulieren. Bij inschrijving gaat u akkoord met de vastlegging en verwerking van deze gegevens. De (bron) gegevens zijn enkel voor de bestuursleden toegankelijk. Waar relevant worden gegevens gedeeld met de betreffende groepsleiding. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden. Zie verder het privacy statement.

 • Alle ongebruikelijke zaken of risico’s dienen direct bij het bestuur gemeld te worden.

 • Het bestuur is te allen tijde bevoegd om maatregelen te nemen en in het uiterste geval deelnemers of vrijwilligers de toegang te ontzeggen.


Terug naar Homepage