Informatie helpers

Vanwege Corona hebben we dit jaar een ander programma en organisatie. Onderstaande informatie is voor "reguliere jaren".

Gelukkig kunnen we ieder jaar weer rekenen op hulp van ouders en vrijwilligers. Als bestuur kunnen we een geweldig programma maken, maar voor de uitvoering en de begeleiding van de groepjes hebben we véél mensen nodig.

Van ouders wordt verwacht dat zij minimaal 1 dag helpen per kind dat deelneemt. Meer hulp is uiteraard zéér welkom. We hebben eerder handjes tekort dan over. Ook opa's en oma's en jongeren vanaf 16 jaar mogen zich aanmelden om te komen helpen.

Onderstaand vind je een overzicht met een globale inschatting van de benodigde hulp gedurende de week. Hiermee kun je de keuze maken die bij je past. Inschrijven kan middels het digitale opgave formulier.

Bij voorkeur schrijft u in voor hele dag en (niet voor dagdelen). Dit maakt het voor de organisatie veel makkelijker. Ook voor de kinderen is het prettiger als ze na de middag dezelfde begeleiding hebben als voor de middag.

Oohw ja ... opbouwen en afbreken op zaterdag is ook ieder jaar weer super gezellig. Friet en frikadellen zijn inbegrepen, en gezelligheid gegarandeerd !!!

Alvast enorm bedankt voor uw hulp dit jaar !!!

Stage:

Sommige middelbare scholen verwachten dat hun leerlingen een (maatschappelijke) stage volbrengen. Het is mogelijk deze stage bij JVW Sterksel te lopen. Inlichtingen hierover zijn te verkrijgen bij het bestuur (Ireen van Oss).

Voorwaarden:

Op de eerste plaats is alle hulp welkom, maar er zijn uiteraard ook spelregels. Raadpleeg hiervoor de voorwaarden en de gedragscode op de pagina met formulieren. Hier vind u ook informatie over de vrijwilligers verzekering.


Globale inschatting voor de benodigde hulp

Om de JVW leuk en veilig te kunnen organiseren is veel begeleiding nodig.

Onderstaand een globale inschatting van de benodigde hulp gedurende de jeugdvakantieweek. U kunt hiermee kiezen wat het beste bij u past.

Zaterdag – Opbouwen

Op zaterdag beginnen we om 9.00 uur met een vast clubje op te bouwen. Het zou fijn zijn als we van 10.00 uur tot ongeveer 16.00 uur hulp kunnen krijgen van ca 10 ouders. Wij zorgen voor de lunch en gezelligheid.

Maandag – Bouwdag

Op maandag gaan de kinderen in groepjes van 8 tot 10 kinderen bouwen. Aangezien we met hamers, zagen en dergelijke aan de slag gaan, hebben we per groepje 2 ouders begeleiding nodig. In totaliteit hebben we daarom 30 ouders nodig. Bij voorkeur schrijft u in voor een hele dag, omdat de ochtend-activiteit ’s middags doorgaat met dezelfde groep. Het is ook erg fijn als er op de bouwdag voldoende papa’s beschikbaar zijn om lekker mee te timmeren.

Dinsdag – Speldag

Voor alle groepen staan er spel activiteiten op het programma. De groepjes zijn dan ca 10 kinderen groot. Per groepje hebben we 2 ouders nodig. In totaliteit hebben we 25 ouders nodig.

Dinsdag avond/nacht – Nacht van Sterksel (groep 3)

Groep 3 slaapt ’s nachts op het terrein. Van 22.00 uur tot 01.00 uur spelen we een nachtspel. Het is fijn als enkele ouders (van groep 3) hierbij mee willen doen met het nachtspel. We hebben hiervoor ca 8 ouders nodig.

Woensdag – Zandberg en spel/bouwprogramma

Groep 1 gaat naar de zandberg. Hiervoor hebben we veel vervoer en beperkte begeleiding nodig. Om 40 kinderen te vervoeren zijn wel 12 ouders met auto nodig voor de heen- en terugweg. Het zou fijn zijn als 4 ouders aanwezig kunnen blijven bij de zandberg.

Groep 2 gaat spel activiteiten doen. De groepjes bestaan uit ca 10 kinderen. Per groepje hebben we 2 ouders nodig. In totaliteit hebben we 10 ouders nodig bij groep 2.

Donderdag – Speeltuin en zwembad

Groep 1 gaat naar de speeltuin en groep 2 en 3 naar het zwembad. Hiervoor hebben we veel vervoer en beperkte begeleiding nodig. In totaliteit hebben we 35 ouders met auto nodig voor de heen- en terugweg. Het zou fijn zijn als 4 ouders in de speeltuin kunnen blijven en 4 ouders bij het zwembad. We stellen het zeer op prijs als ouders van kinderen met beperkte zwemervaring zich aanmelden om aanwezig te zijn in het zwembad.

Donderdag - opbouwen zeskamp

Als de kinderen naar het zwembad en de speeltuin zijn worden door de zeskamp-commissie de hutten afgebroken en de zeskamp opgebouwd. Het is fijn als er nog ca 5 mannen komen helpen met afbreken en opbouwen.

Vrijdag – Zeskamp

Voor alle groepen is het op vrijdag zeskamp. De groepjes bestaan uit 8 tot 10 kinderen en 2 ouders. In totaliteit hebben we dan 30 ouders nodig voor het begeleiden van de groepjes. Daarnaast hebben we 12 ouders nodig als scheidsrechter bij de spellen. Inschrijven op vrijdag kan alleen voor een hele dag.

Zaterdag - Afbreken

Op zaterdag beginnen we om 9.00 uur met een vast clubje om af te breken. Het zou fijn zijn als we van 10.00 uur tot ongeveer 16.00 uur hulp kunnen krijgen van 10 ouders. Wij zorgen voor de lunch en gezelligheid.

Met uw hulp wordt het wederom een geweldige JVW !!

Terug naar homepage